Vad gör en bra restaurang

Olika parametrar som kan tänkas spela in vid val av en restaurang i Uppsala:

  • Läge - Finns restaurangen i närheten av var jag vill äta?

Detta kan vara en av de viktigare parametrarna för en "bra restaurang" eftersom restaurangen inte har något egentligt värde om den inte tillgodoser kundens behov av att hitta restaurangen på en behövlig plats, till exempel i närheten av en bio som kunden tänkt sig besöka efter restaurangbesöket. 

 

  • Pris - I vilka prisklasser sträcker sig rätterna som erbjuds?

Det här är en av parametrarna som också tillkommer vid valet av restaurang. Är det dags för lite fyllekäk eller kanske en finmiddag med kärestan? Vilken restaurang man väljer och som man anser tillgodoser ens behov är i detta fallet starkt kopplat till pris. Som fyllekäk eftertraktar du kanske mer mat som är mycket mat, och du kanske till och med fullkomligt skiter i om den som lagat maten gjort det med kärlek och omsorg eller om han bara slängt på de behövda ingredienserna. Om du däremot vill välja en "finare" restaurang där du vet att du dock behöver få betala litet mer, så förväntar du dig även kanske att maten serveras av en kypare och är upplagd på ett tillfredsställande sätt. I och med valet av pris kommer du därför börja evaluera ännu fler parametrar och kräva mer om du väljer ett högre pris och motsatsen då om du väljer en restaurang som serverar rätter till ett lägre pris. 

 

  • Service - Hur bemöts du av personalen på restaurangen?

Denna parameter är kanske den viktigaste för en restaurangs överlevnad. I och med god service kommer kunderna tillbaka, och det är också även så som nya kunder tillkommer eftersom god service medför att kunderna blir positivt lagda till restaurangen och kommer därför ta med sina vänner dit igen men även tipsa och rekommendera dessa. God service kan i stor utsträckning väga emot sämre mat och lite dyrare pris. Detta beror just på den psykologiska inverkan som gott bemötande av kunder ger.

 

  • Kvalitet av maten

"Var maten god?" kanske du blir tillfrågad efter du berättat för en vän att du varit på en restaurang. Svaret du ger är tillsammans med service-parametern det mest viktiga för en restaurang att få ett "ja" på. God mat behöver dock inte betyda fin mat. Billig snabbmat kan göras god och kan locka en massvis med kunder, just eftersom parametrarna "pris" och "läge" även inverkar.